Обука “Building excellent schools based on the EFQM model of excellence”


Во рамки на Еразмус+ проектот “Upgrade with learner centered approach”, претставници од Диг-Ед учествуваа на обука “Building excellent schools based on the EFQM model of excellence”. Обуката се реализираше во Рига, Латвија од 22.08.2022 до…

Read More...

Транснационален состанок во рамки на Еразмус+ проект “Upgrade with Learner Centered approach”


Претставник од Диг-Ед учествуваше на транснационален состанок во рамки на Еразму+ проект “Upgrade with Learner Centered approach” во Рига, Латвија. За време на состанокот партнерите во проектот дискутираа за реализацијата на интелектуалните продукти од проектот,…

Read More...

Учество на обуки во рамки на Erasmus+ проект ”Upgrade with learner centered approach – ULCA”


Претставници од Диг-Ед од 3.7.2022 до 13.7.2022 учествуваа на обуки “Learner centered approach“ (Пристап со фокус на ученикот) и “Learn&Lead – Self management“ (Учи и води) во рамки на Erasmus+ проектот ”Upgrade with learner centered…

Read More...

Дисеминација на активностите во рамки на проектот “Upgrade with learner centered approach”


Промоција на проектните активности во рамки на Еразмус+ проектот “Upgrade with learner centered approach” беше извршена пред околу 30 учесници со цел нивно запознавање со целите на проектот како и со досега реализираните активности. Рамката…

Read More...

Развивање на компетенциите на наставниците со користење на Рамка на компетенции во поглед на обезбедување на настава која во фокусот го има ученикот


Онлајн настан ULCA Excellence Pathway for Teachers се одржа на 19.01.2022 од 13:00 до15:00., со цел презентација на ULCA Excellence Pathway for Teachers (рамка за развивање на ULCA компетенции кај наставниците), развиена во рамки на…

Read More...

Презентација на рамка за развивање на ULCA компетенции за наставници


ULCA Excellence Pathway for Teachers (рамка за развивање на ULCA компетенции кај наставниците) е создадена во рамки на KA203 Erasmus+ проектот “Upgrade with learner centered approach” координиран од Педагошкиот факултет, Catholic University во Ружомберок. Словачка….

Read More...

Рамка за професионален развој на наставниците во поглед на обезбедување на настава која во фокусот го има ученикот (LCA TDF)


Рамката за професионален развој на наставниците во поглед на обезбедување на настава која во фокусот го има ученикот (LCA TDF) е првиот интелектуаален резултат во рамки на Еразмус+ проектот “Upgrade with learner centered approach”. Оваа…

Read More...

Трет транснационален состанок во рамки на проектот “Upgrade with learner centered approach”


Третиот транснационален состанок во рамки на Еразмус+ проектот „Upgrade with Learner-centred Approach” се одржа на 24 и 25.09.2021 година, во основното училиште во Добје, Словенија. Маја Виденовиќ, Владимир Трајковиќ и Мирјана Јанкуловска, како претставници на…

Read More...

Претставници на Диг-Ед земаа учество во обуки во рамки на Еразмус+ проект Upgrade with learner-centered approach


Претставници на Диг-Ед во периодот од 04 до 14 јули земаа учество во обуки во рамки на Еразмус+ проектот Upgrade with learner-centered approach. Обуките се реализираа во Католичкиот Универзитет во Ружомберок, Словачка, институција која е…

Read More...

Втор транснационален проектен состанок


На 6 и 7 мај ДИГ-Ед беше домаќин на вториот транснационален проектен состанок од Еразмус проектот “Upgrade With Learner Centered Approach” во кој ДИГ-ЕД е партнер.                  …

Read More...