Развивање на компетенциите на наставниците со користење на Рамка на компетенции во поглед на обезбедување на настава која во фокусот го има ученикот


Онлајн настан ULCA Excellence Pathway for Teachers се одржа на 19.01.2022 од 13:00 до15:00., со цел презентација на ULCA Excellence Pathway for Teachers (рамка за развивање на ULCA компетенции кај наставниците), развиена во рамки на…

Read More...

Презентација на рамка за развивање на ULCA компетенции за наставници


ULCA Excellence Pathway for Teachers (рамка за развивање на ULCA компетенции кај наставниците) е создадена во рамки на KA203 Erasmus+ проектот “Upgrade with learner centered approach” координиран од Педагошкиот факултет, Catholic University во Ружомберок. Словачка….

Read More...

Рамка за професионален развој на наставниците во поглед на обезбедување на настава која во фокусот го има ученикот (LCA TDF)


Рамката за професионален развој на наставниците во поглед на обезбедување на настава која во фокусот го има ученикот (LCA TDF) е првиот интелектуаален резултат во рамки на Еразмус+ проектот “Upgrade with learner centered approach”. Оваа…

Read More...

Трет транснационален состанок во рамки на проектот “Upgrade with learner centered approach”


Третиот транснационален состанок во рамки на Еразмус+ проектот „Upgrade with Learner-centred Approach” се одржа на 24 и 25.09.2021 година, во основното училиште во Добје, Словенија. Маја Виденовиќ, Владимир Трајковиќ и Мирјана Јанкуловска, како претставници на…

Read More...

Претставници на Диг-Ед земаа учество во обуки во рамки на Еразмус+ проект Upgrade with learner-centered approach


Претставници на Диг-Ед во периодот од 04 до 14 јули земаа учество во обуки во рамки на Еразмус+ проектот Upgrade with learner-centered approach. Обуките се реализираа во Католичкиот Универзитет во Ружомберок, Словачка, институција која е…

Read More...

Втор транснационален проектен состанок


На 6 и 7 мај ДИГ-Ед беше домаќин на вториот транснационален проектен состанок од Еразмус проектот “Upgrade With Learner Centered Approach” во кој ДИГ-ЕД е партнер.                  …

Read More...

Почетен состанок за Еразмус проектот ” Upgrade Yourself with Learner Centered Approach”


На 4 и 5 ноември наши претставници просуствуваа на онлајн состанокот со кој започнаа активностите од Еразмус проектот ” Upgrade Yourself with Learner Centered Approach”. Овој проект ќе се реализира следните две години и е…

Read More...

Одобрен Еразмус К203 проект


Нашиот Еразмус КА203 проект “Upgrade yourself with Learner Centered Approach” во кој ние сме партнери е одобрен.   Проектот ќе се реализира во следните 3 години.  

Read More...