Маја Виденовиќ и Мирјана Јанкуловска, како претставници од Диг-Ед учествуваа на интернационалната конференција ULCA: Pathway to Excellent Schools, Knowledge-sharing & Networking in Education, која се одржа на 9 и 10.11.2022 во Ружомберок, Словачка. Конференцијата беше организирана како завршен настан во рамки на проектот KA203 Erasmus+ “Upgrade with Learner-centred Approach” (број. 2020-1-SK01-KA203-078306).Continue Reading

Од 24-ти до 28-ми октомври 2022 година во основното училиште „Страшо Пинџур“, Неготино, Македонија, се реализираше обуката за обучувачи на наставници за LCA. Маја Виденовиќ и Мирјана Јанкуловска како претставници на Диг-Ед активно учествуваа на оваа обука. Во текот на секој ден беа реализирани оригинални обуки предводени од идните наставници-обучувачиContinue Reading

Во рамки на Еразмус+ проектот “Upgrade with learner centered approach”, претставници од Диг-Ед учествуваа на обука “Building excellent schools based on the EFQM model of excellence”. Обуката се реализираше во Рига, Латвија од 22.08.2022 до 26.08.2022. Главна цел на обуката беше да се запознаат организациите со концептот на самоевалуација согласноContinue Reading

Претставник од Диг-Ед учествуваше на транснационален состанок во рамки на Еразму+ проект “Upgrade with Learner Centered approach” во Рига, Латвија. За време на состанокот партнерите во проектот дискутираа за реализацијата на интелектуалните продукти од проектот, се договараа за подготовката за Водичот за наставници, наставници обучувачи и менаџери, како и заContinue Reading

Претставници од Диг-Ед од 3.7.2022 до 13.7.2022 учествуваа на обуки “Learner centered approach“ (Пристап со фокус на ученикот) и “Learn&Lead – Self management“ (Учи и води) во рамки на Erasmus+ проектот ”Upgrade with learner centered approach – ULCA”. Обуките се реализираа во Универзитетот во Вилниус, Литванија. Фасилитатор на обуката “LearnerContinue Reading

Промоција на проектните активности во рамки на Еразмус+ проектот “Upgrade with learner centered approach” беше извршена пред околу 30 учесници со цел нивно запознавање со целите на проектот како и со досега реализираните активности. Рамката за развивање на компетенциите на наставниците за имплементација на настава со фокус на ученикот имContinue Reading

Онлајн настан ULCA Excellence Pathway for Teachers се одржа на 19.01.2022 од 13:00 до15:00., со цел презентација на ULCA Excellence Pathway for Teachers (рамка за развивање на ULCA компетенции кај наставниците), развиена во рамки на KA203 Erasmus+ проектот “Upgrade with learner centered approach” координиран од Педагошкиот факултет, Catholic University воContinue Reading

ULCA Excellence Pathway for Teachers (рамка за развивање на ULCA компетенции кај наставниците) е создадена во рамки на KA203 Erasmus+ проектот “Upgrade with learner centered approach” координиран од Педагошкиот факултет, Catholic University во Ружомберок. Словачка. Со цел да се презентира оваа рамка пред наставниците, ве покануваме да земете учество наContinue Reading

Рамката за професионален развој на наставниците во поглед на обезбедување на настава која во фокусот го има ученикот (LCA TDF) е првиот интелектуаален резултат во рамки на Еразмус+ проектот “Upgrade with learner centered approach”. Оваа рамка ги опишува фазите на развој на наставниците во поглед на обезбедување на настава којаContinue Reading

Третиот транснационален состанок во рамки на Еразмус+ проектот „Upgrade with Learner-centred Approach” се одржа на 24 и 25.09.2021 година, во основното училиште во Добје, Словенија. Маја Виденовиќ, Владимир Трајковиќ и Мирјана Јанкуловска, како претставници на Диг-Ед земаа активно учество во текот на дводневната средба заедно со проект партнерите од Словенија,Continue Reading