На 6 и 7 мај ДИГ-Ед беше домаќин на вториот транснационален проектен состанок од Еразмус проектот “Upgrade With Learner Centered Approach” во кој ДИГ-ЕД е партнер.                     За време на состанокот се разгледуваа досегашните активности: изготвувањето на компетенциите за наставници иContinue Reading