Овој месец ДИГ-ЕД подготвува два вебинари во рамки на Stem Discovery Campaign. Наши наставници ќе ги споделат активностите кои ги реализирале со своите ученици со цел промовирање на СТЕМ предметите и СТЕМ кариерите. На првиот вебинар предавач ќе биде Силвана Бинова, наст. по математика. Вебинарот ќе се реализира на 18.05.2022Continue Reading

За време на 2019 на 22 април учениците од двеосновни училишта ООУ„Страшо Пинџур“,Неготино и ООУ „Крсте Мисирков“, Скопје одеа во чевлите на програмерот. Сезапознаа со професијата програмер. Денот започна со посета на ФИНКИ во Скопје. Деканот на факултетот Иван Чорбев ги поздрави учениците. Потоа се одржа работилница на која ученицитеContinue Reading

Во рамките на Европската недела на програмирањето ДИГ-ЕД организира настани во кои може да се вклучат училишта од Македонија и регионот. Имено се реализира активност со наслот „Кажи да за програмирање“. Оваа година го поврзуваме програмирањето со секојдневниот живот. Целта на настанот е да се запознаат учениците со физичкото програмирањеContinue Reading

Центарот за иновации и дигитална едукација ДИГ-Ед оваа година беше партнер заедно со многу други организации и проекти за Stem Discovery Week и ги поддржа активностите кои го промовираат СТЕМ образованието и СТЕМ кариерата. Ние организиравме кампања помеѓу основните училишта под мотото: „Само кажи да – и ти можеп даContinue Reading

Stem Discovery Week е меѓународна иницијатива која ги повикува проектите, организациите и училиштата низ Европа и светот да ги прослават кариерите и студиите иод областите на науката, технологијата, инженерството и математиката. (STEM – Science, Technology, Engineering and Math). Ознаката за кампањата оваа година „кажи да за науката“ ји опишува отворенатаContinue Reading