Достапни 100 едукативни видеа на македонски јазик


Членовите од Центарот за иновации и дигитална едукација успешно го завршија преводот на едукативни видеа и истите континуирано се синхронизираат од страна на ОХО продукција. Видеата се однесуваат на наставните содржини по биологија, хемија, физика…

Read More...

Онлајн часови програмирање во време на пандемија


Во периодот од март – јуни 2020 кога сите учениците од дома следеа настава многу организации нудеа интересни часови со користење на онлајн алатките. Едни од тие беа code.org. Секоја среда преку zoom ученици од…

Read More...

Презентација на труд на CIIT 2020


На 08.05.2020 наши членови го презентираа својот труд „Using Educational Escape Room to Increase Students’ Engagement in Learning Computer Science” на Меѓународната конференција CIIT 2020.  Автори на трудот се: Ѓорѓина Димова, Маја Виденовиќ и Владимир…

Read More...

Интересни активности на сајтот на Наука за деца


Еден од начините за поттикнување на интересот и мотивацијата на учениците за совладување на математиката и природните науки, особено во време кога заради корона вирусот се затворени дома, е обезбедување на интересни, лесни и забавни…

Read More...

Започна да функционира сајтот Наука за деца


Од среда, 6 мај 2020 започнува да функционира веб сајтот http://naukazadeca.mk/, чија главна цел е промоција на научна култура и ментална фискултура кај најмладите! Воедно, може да послужи како извор на дигитални едукативни ресурси кои…

Read More...

Виртуелна соба за бегство


Активното учество на учениците во учењето и во активностите на часот е императив за постигнување на образовни резултати и создавање на трајно знаење кај учениците. Ова е причината зошто наставниците постојано се обидуваат да креираат…

Read More...

Превод на едукативни видеа од FuseSchool согласно наставната програма


Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед, во соработка со KAHTAPOT.MK, OXO и FuseSchool започна со превод на едукативни видеа согласно наставната програма по математика, биологија, физика и хемија. Нашиот план е да се преведат…

Read More...

Недела на информатиката


Неделата на информатиката е настан кој се организира во основните училчишта со цел: зголемување на интересот на учениците за изучување на информатика и програмирање подобрување на знаењата на учениците од програмирање вклучување на помалите учениците…

Read More...

Класификација на дигитални едукативни материјали


Еден од начините за да се обезбеди квалитетна дигитализација на образованието е збогатувањето на базата на едукативни ресурси на македонски јазик, кои ќе бидат достапни за учениците. Како поддршка на ова, во насока на обезбедување…

Read More...

Иницијатива „Наука за деца“


Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед, заедно со граѓанската иницијатива Кантарот (http://qantarot.blogspot.com/) и ОХО продукција започнуваат со инцијативата „Наука за деца“. Целта на иницијативата е поттикнување и поддршка на дигиталното образование во Македонија преку…

Read More...