За време на 2019 на 22 април учениците од двеосновни училишта ООУ„Страшо Пинџур“,Неготино и ООУ „Крсте Мисирков“, Скопје одеа во чевлите на програмерот. Сезапознаа со професијата програмер. Денот започна со посета на ФИНКИ во Скопје. Деканот на факултетот Иван Чорбев ги поздрави учениците. Потоа се одржа работилница на која ученицитеContinue Reading