Scientix бара мотивирани, динамични и креативни наставници да се вклучат во Панелот на наставници – амбасадори во кој веќе има 849 наставници. Повеќе за задачите на амбасадорите и начинот на аплицирање на следниот линк.Continue Reading

Претставници на Диг-Ед во периодот од 04 до 14 јули земаа учество во обуки во рамки на Еразмус+ проектот Upgrade with learner-centered approach. Обуките се реализираа во Католичкиот Универзитет во Ружомберок, Словачка, институција која е и координатор на проектот во кој учествуваат наставници, професори, психолози, педагози и менаџери од повеќеContinue Reading

На 10 и 11 мај се реализираше работилница во соработка со Scientix на која се разгледуваа можностите за формативно оценување во онлајн наставата. Работилницата на водеа: Маја Виденовиќ и Ѓорѓина Димова. На работилницата учествуваа 34 наставници кои предаваат СТЕМ предмети: биологија, хемија, физика, информатика, математика, природни науки, техничко образование иContinue Reading