Возбудливи вести од DIG-ED на ЕАСЕ самитот на СТЕАМ едукатори! 🌟 Возбудени сме што можеме да ги споделиме извонредните достигнувања на двајца извонредни членови од DIG-ED, Маја и Ѓорѓина, кои неодамна ги покажаа своите иновативни идеи и проекти на ценетиот Втор европски самит за STEAM едукатори. Маја, застапник за интегрирањеContinue Reading

Неделата на информатиката и оваа година ќе се реализира во периодот од 6 – 10 февруари. Оваа година одбележуваме 10 години од започнувањето на акцијата. Подготвуваме низа од активности преку кои учениците ќе навлезат во тајните на информатиката и кодирањето. Активностите ќе бидат едноставни за помалите ученици, но и поContinue Reading

Во периодот од март – јуни 2020 кога сите учениците од дома следеа настава многу организации нудеа интересни часови со користење на онлајн алатките. Едни од тие беа code.org. Секоја среда преку zoom ученици од цел свет се вклучуваа на часови по програмирање. Секој час беше спроведен од различни личностиContinue Reading

Активното учество на учениците во учењето и во активностите на часот е императив за постигнување на образовни резултати и создавање на трајно знаење кај учениците. Ова е причината зошто наставниците постојано се обидуваат да креираат најразлични активности. Се обидуваат да имплементираат најразлични поулувачки стратегии со цел подигнување на интересот наContinue Reading

Активностите по повод Неделата на информатиката оваа година ќе се реализираат во периодот од 10 – 14 февруари. Оваа година главен поддржувач на активностите е Центарот за иновации и дигитална едукација ДИГ-ЕД. Како главна активност организиравме Соба за бегство (Escape room) како иноватитен метод кој сметаме дека на учениците ќеContinue Reading

За време на 2019 на 22 април учениците од двеосновни училишта ООУ„Страшо Пинџур“,Неготино и ООУ „Крсте Мисирков“, Скопје одеа во чевлите на програмерот. Сезапознаа со професијата програмер. Денот започна со посета на ФИНКИ во Скопје. Деканот на факултетот Иван Чорбев ги поздрави учениците. Потоа се одржа работилница на која ученицитеContinue Reading

Центарот за иновации и дигитална едукација ДИГ-Ед оваа година беше партнер заедно со многу други организации и проекти за Stem Discovery Week и ги поддржа активностите кои го промовираат СТЕМ образованието и СТЕМ кариерата. Ние организиравме кампања помеѓу основните училишта под мотото: „Само кажи да – и ти можеп даContinue Reading

Stem Discovery Week е меѓународна иницијатива која ги повикува проектите, организациите и училиштата низ Европа и светот да ги прослават кариерите и студиите иод областите на науката, технологијата, инженерството и математиката. (STEM – Science, Technology, Engineering and Math). Ознаката за кампањата оваа година „кажи да за науката“ ји опишува отворенатаContinue Reading