Недела на информатиката 2023


Неделата на информатиката и оваа година ќе се реализира во периодот од 6 – 10 февруари. Оваа година одбележуваме 10 години од започнувањето на акцијата. Подготвуваме низа од активности преку кои учениците ќе навлезат во…

Read More...

Онлајн часови програмирање во време на пандемија


Во периодот од март – јуни 2020 кога сите учениците од дома следеа настава многу организации нудеа интересни часови со користење на онлајн алатките. Едни од тие беа code.org. Секоја среда преку zoom ученици од…

Read More...

Виртуелна соба за бегство


Активното учество на учениците во учењето и во активностите на часот е императив за постигнување на образовни резултати и создавање на трајно знаење кај учениците. Ова е причината зошто наставниците постојано се обидуваат да креираат…

Read More...

Недела на информатиката 2020


Активностите по повод Неделата на информатиката оваа година ќе се реализираат во периодот од 10 – 14 февруари. Оваа година главен поддржувач на активностите е Центарот за иновации и дигитална едукација ДИГ-ЕД. Како главна активност…

Read More...

Stem Discovery Week 2019 – Еден ден во чевлите на програмерот


За време на 2019 на 22 април учениците од двеосновни училишта ООУ„Страшо Пинџур“,Неготино и ООУ „Крсте Мисирков“, Скопје одеа во чевлите на програмерот. Сезапознаа со професијата програмер. Денот започна со посета на ФИНКИ во Скопје….

Read More...

Активности за Stem Discovery Week


Центарот за иновации и дигитална едукација ДИГ-Ед оваа година беше партнер заедно со многу други организации и проекти за Stem Discovery Week и ги поддржа активностите кои го промовираат СТЕМ образованието и СТЕМ кариерата. Ние…

Read More...

Вклучи се во Stem Discovery Week (23-29 април)


Stem Discovery Week е меѓународна иницијатива која ги повикува проектите, организациите и училиштата низ Европа и светот да ги прослават кариерите и студиите иод областите на науката, технологијата, инженерството и математиката. (STEM – Science, Technology,…

Read More...