Реализиран вебинар „Презентација на различни СТЕМ активности со користење на мобилни апликации“


На 21.12.2022 година беше реализиран вебинарот „Презентација на различни СТЕМ активности со користење на мобилни апликации“. На почетокот беше направен краток осврт на најновите информации поврзани со Scientix, како и активностите на Диг-Ед, како Scientix…

Read More...

Вебинар на тема „Добри практики со користење на мобилните апликации во СТЕМ наставата“


Ви го најавуваме последниот вебинар за оваа година на тема „Добри практики со користење на мобилните апликации во СТЕМ наставата’. Наши презентери се Марија Пупиноска Гогова – наст. по информатика и Биљана Стојановска одд. наставник….

Read More...

Реализиран вебинарот „Добри практики со користење на мобилни апликации во СТЕМ наставата“


Вебинарот „Добри практики со користење на мобилни апликации во СТЕМ наставата“ се реализираше на 18.10.2022 година. Игор Богданоски и Игор Николоски ги презентираа своите искуства во користење на Phet, Geogebra, Minecraft, Microbit, Arete AR. Снимката…

Read More...

Вебинар на тема „Добри практики со користење на мобилните апликации во СТЕМ наставата“


Ви го најавуваме новиот вебинар „Добри практики со користење на мобилните апликацики во СТЕМ наставата“. На вебинарот своите искуства ќе ги споделат Игор Богданоски – наст. по математика и Игор Николовски – наст. по физика….

Read More...

Повик за споделување на добри СТЕМ практики со користење на мобилни апликации


Диг-Ед во соработка со Scientix објавува повик за споделување на добри практики со користење на мобилни апликации. Целта на повикот е да се зајакне СТЕМ заедницата на национално ниво, преку споделување на практики и подобрување…

Read More...

Scientix работилница – Користење на мобилни апликации во STE(A)M наставата


Scientix работилница – Користење на мобилни апликации во STE(A)M наставата се одржа на 17 и 18.06.2022 во Скопје, како дел од активностите на Центарот за иновации и дигитална едукација како Scientix Национална Контакт Точка. Целта…

Read More...

Снимка од вебинарот “Презентација на СТЕМ активности реализирани за време на STEM Discovery Campaign 2022”


Славица Карбева Стојковиќ и Аида Петровска ги презентираа своите активности, реализирани за време на STEM Discovery Campaign 2022, на вебинарот реализиран на 26.05.2022. Може да погледнете повеќе детали за нивните активности во снимката од вебинарот

Read More...

Снимка од вебинарот од 18.05.2022


На 18.05.2022 се реализираше вебинарот „Реализирани активности во рамки на Stem Discovery Campaign” на кој Силвана Бинова ги презентираше двата свои настани со кои таа учествувала во кампањата. Во продолжение можете да ја проследите снимката…

Read More...

Вебинар “Реализирани СТЕМ активности во рамки на Stem Discovery Campaign“


Овој месец ДИГ-ЕД подготвува два вебинари во рамки на Stem Discovery Campaign. Наши наставници ќе ги споделат активностите кои ги реализирале со своите ученици со цел промовирање на СТЕМ предметите и СТЕМ кариерите. На првиот…

Read More...

Снимка од вебинарот „Придобивки и предизвици од реализацијата на онлајн наставата“ на 15.12.2021


На 15.12. 2021 се одржа последниот вебинар од серијата вебинари на тема „Придобивки и предизвици од реализацијата на онлајн наставата“ на кој презентер беше Никола Делевски проф. по физика. Проследете ја снимката од вебинарот: Во…

Read More...