Реализиран вебинарот „Придобивки и предизвици при реализацијата на онлајн наставата“


На 06.10.2021 со почеток во 19 часот се реализираше првиот вебинар за оваа учебна година „Придобивки и предизвици при реализацијата на онлајн наставата“. Презентер беше Игор Богдановски – наставник по математика. На вебинарот беше направена…

Read More...

Снимка од вебинарот реализиран на 26.05.2021


На 26 мај се реализираше последниот вебинар за оваа учебна година на тема: „Презентација на добри практики на онлајн алатки за формативно оценување и креирање на дигитални СТЕМ материјали“ кој се организираше во соработка со…

Read More...

Последен вебинар на тема „Презентација на добри практики на онлајн алатки за формативно оценување и креирање на дигитални СТЕМ материјали“


Ви го најавуваме последниот вебинар од серијата вебинари „Презентација на добри практики на онлајн алатки за формативно оценување и креирање на дигитални СТЕМ материјали“, кој истовремено е и последен оваа учебна година. Наши презентери се:…

Read More...

Трет вебинар на тема „Презентација на добри практики на онлајн алатки за формативно оценување и креирање на дигитални СТЕМ материјали“


На 19 мај со почеток од 18 часот ќе се реализира третиот вебинар во соработка со Scientix на тема „Презентација на добри практики на онлајн алатки за формативно оценување и креирање на дигитални СТЕМ материјали“….

Read More...

Реализиран вебинарот„Презентација на добри практики на онлајн алатки за формативно оценување и креирање на дигитални СТЕМ материјали“


На 12 мај беше реализиран вебинарот „Презентација на добри практики на онлајн алатки за формативно оценување и креирање на дигитални СТЕМ материјали“. На вебинарот презентерките Зорица Милкова и Елена Апостолова презентираа неколку алатки кои може…

Read More...

Реализирана дводневна работилница на тема „Формативно оценување во СТЕМ предметите при онлајн наставата“


На 10 и 11 мај се реализираше работилница во соработка со Scientix на која се разгледуваа можностите за формативно оценување во онлајн наставата. Работилницата на водеа: Маја Виденовиќ и Ѓорѓина Димова. На работилницата учествуваа 34…

Read More...

Повик за споделување на добри СТЕМ наставни практики во однос на формативното оценување на учениците во онлајн опкружување


Онлајн наставата доведе до поголема флексибилност во наставата и учењето, но и до потреба од покомплексна подготовка од страна на наставникот, при што детално треба да се испланираат сите наставни форми, методи и техники на…

Read More...

Снимка од вебинарот „Реализирани СТЕМ активности за време на Stem discovery Campaign”


На 05.05.2021 се одржа вториот вебинар на тема  „Реализирани СТЕМ активности за време на Stem discovery Campaign” поддржан од Scientix. Снимката од вебинарот може да ја погледнете тука.   Тука можете да ја преземете и…

Read More...

Снимка од вебинарот „Реализирани СТЕМ активности за време на Stem discovery Campaign”


На 28 април се одржа вебинарот „Реализирани СТЕМ активности за време на Stem Discovery Campaign” поддржан од Scientix.                                  …

Read More...

Вебинар „Реализирани СТЕМ активности за време на Stem discovery Campaign


На 05 мај со почеток од 18 часот ќе се реализира втор вебинар на тема „Реализирани СТЕМ активности за време на Stem Discovery Campaign“ поддржан од Scientix. Презентери на вебинарот се: Силвана Бинова и Јулијана…

Read More...