Реализиран вебинарот„Презентација на добри практики на онлајн алатки за формативно оценување и креирање на дигитални СТЕМ материјали“


На 12 мај беше реализиран вебинарот „Презентација на добри практики на онлајн алатки за формативно оценување и креирање на дигитални СТЕМ материјали“. На вебинарот презентерките Зорица Милкова и Елена Апостолова презентираа неколку алатки кои може…

Read More...

Реализирана дводневна работилница на тема „Формативно оценување во СТЕМ предметите при онлајн наставата“


На 10 и 11 мај се реализираше работилница во соработка со Scientix на која се разгледуваа можностите за формативно оценување во онлајн наставата. Работилницата на водеа: Маја Виденовиќ и Ѓорѓина Димова. На работилницата учествуваа 34…

Read More...

Повик за споделување на добри СТЕМ наставни практики во однос на формативното оценување на учениците во онлајн опкружување


Онлајн наставата доведе до поголема флексибилност во наставата и учењето, но и до потреба од покомплексна подготовка од страна на наставникот, при што детално треба да се испланираат сите наставни форми, методи и техники на…

Read More...

Снимка од вебинарот „Реализирани СТЕМ активности за време на Stem discovery Campaign”


На 05.05.2021 се одржа вториот вебинар на тема  „Реализирани СТЕМ активности за време на Stem discovery Campaign” поддржан од Scientix. Снимката од вебинарот може да ја погледнете тука.   Тука можете да ја преземете и…

Read More...

Снимка од вебинарот „Реализирани СТЕМ активности за време на Stem discovery Campaign”


На 28 април се одржа вебинарот „Реализирани СТЕМ активности за време на Stem Discovery Campaign” поддржан од Scientix.                                  …

Read More...

Вебинар „Реализирани СТЕМ активности за време на Stem discovery Campaign


На 05 мај со почеток од 18 часот ќе се реализира втор вебинар на тема „Реализирани СТЕМ активности за време на Stem Discovery Campaign“ поддржан од Scientix. Презентери на вебинарот се: Силвана Бинова и Јулијана…

Read More...

Вебинар „Реализирани СТЕМ активности за време на Stem Discovery Campaign“


На 28 април со почеток од 18 часот ќе се реализира вебинарот на тема „Реализирани СТЕМ активности за време на Stem Discovery Campaign“ поддржан од Scientix.  Презентери на вебинарот се: Велика Маркова, Силвана Миладинова и…

Read More...

Добри практики од онлајн наставата


Им се заблагодаруваме на колегите кои на повикот за добри наставни практики ги споделија своите часови кои ги поставивме во нашата база на добри ресурси. Добрите практики можете да ги видите и да ги користите…

Read More...

Снимка од вебинарот „Презентација на добри практики на онлајн алатки за формативно оценување и креирање на дигитални СТЕМ материјали“


На 07.04.2021 се реализираше вебинарот „Презентација на добри практики на онлајн алатки за формативно оценување и креирање на дигитални СТЕМ материјали“. Презентери беа Марија Велевска и м-р Стојан Манолев професори по физика во средно училиште….

Read More...

Вебинар Презентација на добри практики на онлајн алатки за формативно оценување и креирање на дигитални СТЕМ материјали“


ДИГ-ЕД продолжува со серија вебинари поддржани од Scientix. На 07.04.2021 со почеток од 18 часот ќе се реализира вебинарот „Презентација на добри практики на онлајн алатки за формативно оценување и креирање на дигитални СТЕМ материјали“….

Read More...