Снимка од вебинарот „Презентација на Scientix 4″


На 16.09.2020 со почеток во 18 часот беше реализиран првиот од низата вебинари од страна на Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед, како Национална контакт точка за Scientix. Целта на вебинарот беше да се…

Read More...

Вебинар „Добри СТЕМ практики“


На 23 декември со почеток во 18 часот ќе се реализира вторниот вебинар „Добри СТЕМ практики“. За време на вебинарот ќе бидат споделени добри практики од наставата од наставниците Аида Петровска и Билјана Николова. Вебинарот…

Read More...

Вебинар “Презентација на Scientix 4”


На 16 декември со почеток во 18 часот ДИГ-Ед ќе го организира првиот вебинар како Навионална контакт точка на Scientix. Вебинарот е наменет за наставници и стручна служба од училиштата. Учесниците ќе се запознаат со…

Read More...

Диг-Ед – Национална контакт точка за Scientix во периодот 2020 – 2022


Диг-Ед  е избран за Национална контакт точка за Scientix 4  во периодот 2020 – 2022 година. Целите на Scientix 4 се исти како и за Scientix 3: да се обезбеди продолжување /прилагодување на активностите на…

Read More...