Реализиран вебинар „Презентација на различни СТЕМ активности со користење на мобилни апликации“


На 21.12.2022 година беше реализиран вебинарот „Презентација на различни СТЕМ активности со користење на мобилни апликации“. На почетокот беше направен краток осврт на најновите информации поврзани со Scientix, како и активностите на Диг-Ед, како Scientix…

Read More...

Вебинар на тема „Добри практики со користење на мобилните апликации во СТЕМ наставата“


Ви го најавуваме последниот вебинар за оваа година на тема „Добри практики со користење на мобилните апликации во СТЕМ наставата’. Наши презентери се Марија Пупиноска Гогова – наст. по информатика и Биљана Стојановска одд. наставник….

Read More...

Реализиран вебинарот „Добри практики со користење на мобилни апликации во СТЕМ наставата“


Вебинарот „Добри практики со користење на мобилни апликации во СТЕМ наставата“ се реализираше на 18.10.2022 година. Игор Богданоски и Игор Николоски ги презентираа своите искуства во користење на Phet, Geogebra, Minecraft, Microbit, Arete AR. Снимката…

Read More...

Продолжување на рокот за испраќање на примери од наставни практики кои опишуваат користење на мобилни апликации во наставата


На барање на дел од нашите колеги го продолжуваме рокот за испраќање на примери од наставни практики кои опишуваат користење на мобилни апликации во наставата. Диг-Ед во соработка со Scientix објавува повик за споделување на добри практики…

Read More...

Вебинар на тема „Добри практики со користење на мобилните апликации во СТЕМ наставата“


Ви го најавуваме новиот вебинар „Добри практики со користење на мобилните апликацики во СТЕМ наставата“. На вебинарот своите искуства ќе ги споделат Игор Богданоски – наст. по математика и Игор Николовски – наст. по физика….

Read More...

Scientix работилница – СТЕМ училишта, како да се зголеми интересот за СТЕМ наставата и како да се развие добра СТЕМ училишна стратегија


На 30.09.2022 и 01.10.2022 година се реализираше Scientix работилница – СТЕМ училишта, како да се зголеми интересот за СТЕМ наставата и како да се развие добра СТЕМ училишна стратегија, како дел од активностите на Центарот…

Read More...

Повик за споделување на добри СТЕМ практики со користење на мобилни апликации


Диг-Ед во соработка со Scientix објавува повик за споделување на добри практики со користење на мобилни апликации. Целта на повикот е да се зајакне СТЕМ заедницата на национално ниво, преку споделување на практики и подобрување…

Read More...

Пријава за учество на работилница


Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед ќе организира работилница „СТЕМ училишта, како да се зголеми интересот за СТЕМ наставата и како да се развие добра СТЕМ училишна стратегија“ на 30.09.2022 и 01.10.2022. Работилницата се…

Read More...

Scientix работилница – Користење на мобилни апликации во STE(A)M наставата


Scientix работилница – Користење на мобилни апликации во STE(A)M наставата се одржа на 17 и 18.06.2022 во Скопје, како дел од активностите на Центарот за иновации и дигитална едукација како Scientix Национална Контакт Точка. Целта…

Read More...

Снимка од вебинарот “Презентација на СТЕМ активности реализирани за време на STEM Discovery Campaign 2022”


Славица Карбева Стојковиќ и Аида Петровска ги презентираа своите активности, реализирани за време на STEM Discovery Campaign 2022, на вебинарот реализиран на 26.05.2022. Може да погледнете повеќе детали за нивните активности во снимката од вебинарот

Read More...