На 27 јануари со почеток од 18 часот ќе се реализира вебинарот „Добри СТЕМ практики во онлајн наставата по математика“. На вебинарот м-р Силвана Ј. Бинова ќе презентира свои добри практики од онлајн наставата по математика со акцент на изработката на интерактивни дигитални ресурси. На вебинарот можете да се пријавитеContinue Reading

Вебинарот „Добри СТЕМ практики“ успешно се реализираше на 23.12.2020 год. На вебинарот Аида Петровска и Билјана Николова презентираа успешни практики од својата настава. Снимката од вебинарот можете да ја погледнете тука.  Continue Reading

На 16.09.2020 со почеток во 18 часот беше реализиран првиот од низата вебинари од страна на Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед, како Национална контакт точка за Scientix. Целта на вебинарот беше да се запознаат сите заинтересирани страни со целите и можностите кои ги нуди Scientix 4, Погледнете јаContinue Reading

На 23 декември со почеток во 18 часот ќе се реализира вторниот вебинар „Добри СТЕМ практики“. За време на вебинарот ќе бидат споделени добри практики од наставата од наставниците Аида Петровска и Билјана Николова. Вебинарот ќе се реализира на македонски јазик. Учесниците ќе добијат сертификат за учество. За пријава наContinue Reading

На 16 декември со почеток во 18 часот ДИГ-Ед ќе го организира првиот вебинар како Навионална контакт точка на Scientix. Вебинарот е наменет за наставници и стручна служба од училиштата. Учесниците ќе се запознаат со целите, ресурсите и можностите кои ги нуди Scientix 4. Центарот за иновации и дигитална едукацијаContinue Reading

Диг-Ед  е избран за Национална контакт точка за Scientix 4  во периодот 2020 – 2022 година. Целите на Scientix 4 се исти како и за Scientix 3: да се обезбеди продолжување /прилагодување на активностите на Scientix и да се придонесе и да се поддржи развојот на национални стратегии и активностиContinue Reading