Повик за доставување на игри креирани во Scratch на тема: Безбедно користење на интернетот и справување со дезинформации


Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед распишува повик за игри креирани во Scratch од областа на безбедно користење на интернетот и справување со дезинформации. Повикот е во рамки на проектот „Користење на игри за…

Read More...

Претставување на проектот „Користење на игри за учење за сајбер-безбедност и справување со дезинформации“на проектот.


Владимир Трајковиќ од ДИГ-ЕД на 28.03.2022 го претстави проектот „Користење на игри за учење за сајбер-безбедност и справување со дезинформации“ за време на гостувањето во утринската програма на Македонската радио телевизија. Тој зборуваше за потребата…

Read More...

Презентации на тема „Сајбер безбедност и справување со дезинформации“


Во рамките на проектот „Користење на игри за учење на сајбер безбедност и справување со дезинформации“, поддржан и финансиран од Амбасадата на САД учениците од 9 одделение во 5 основни училишта реализираа часови во 6…

Read More...

Учество на УНИЦЕФ конференција: Врската меѓу добросостојбата на децата и нивните постигнувања


Маја Виденовиќ беше панелист на УНИЦЕФ конференција: Врската меѓу добросостојбата на децата и нивните постигнувања, на 9 и 10.03.2022. Таа зборуваше за едукацијата на учениците во дигитално опкружување за време на панел дискусијата: Постигнување рамнотежа…

Read More...

Одбележување на Денот на побезбеден интернет 2022


Учениците од пет основни училишта се вклучија во одбележување на Денот на побезбеден интернет 2022, реализирајќи активности како дел од проектот „Користење на игри за учење на сајбер безбедност и справување со дезинформации“, поддржан и…

Read More...

Подготовки за одбележување на Денот на побезбеден интернет 2022


Ученици од пет основни училишта ги прават последните подготовки за одбележување на Денот на побезбеден интернет 2022. Тие креираа образовни материјали кои се однесуваат на сајбер безбедност и справување со дезинформации кои ќе бидат искористени…

Read More...

План и методологија за реализација на активностите


На почетокот на имплементацијата на проектот „Користење на игри за учење на сајбер-безбедност и справување со дезинформации“ беше изработена нацрт верзијата на методологијата и планот за имплементација на проектните активности. Беа креирани и материјали за…

Read More...

Работилница – методологија и план на имплементација на проектните активности


Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед започна со имплементација а активностите од првата фаза на проектот „Користење на игри за учење за сајбер-безбедност и справување со дезинформации“. Наставниците кои ќе учествуваат во проектните активности…

Read More...

Започна имплементацијата на проектот „Користење на игри за учење за сајбер-безбедност и справување со дезинформации“


Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед започна со имплементација на проектот „Користење на игри за учење за сајбер-безбедност и справување со дезинформации“, финансиран од Амбасадата на САД во Северна Македонија. Диг-Ед ќе го имплеметира…

Read More...