Креирани интро видеа за игрите во Scratch со карактери од 5+ Фамилија на тема „Сајбер-безбедност и справување со дезинформации“


Во рамки на соработката на Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед и ОХО продукција, беа изготвени интро видеа за игрите со карактери од 5+ Фамилија на тема „Сајбер-безбедност и справување со дезинформации“. Интро видета…

Read More...

Видеа од „5+ Фамилија“ инспирирани од едукативните дигитални игри креирани од учениците


Во рамките на проектот „Користење на игри за учење за сајбер-безбедност и справување со дезинформации“, финансиран од Американската Амбасада во Скопје, започна соработката на Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед и ОХО продукција. ОХО…

Read More...

Креирани игри на тема „Сајбер-безбедност и справување со дезинформации“ со ликовите од 5+ Фамилија


Како резултат на соработката на Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед и ОХО продукција, наградените ученици од конкурсот за игри креирани во Scratch на тема Сајбер-безбедност и справување со дезинформации“ ги адаптираа своите игри…

Read More...

Работилница – Користење игри за учење на сајбер-безбедност и справување со дезинформации


Во рамки на проектот „Користење игри за учење сајбер-безбедност и справување со дезинформации“ беше организирана работилница за користење на игри во образовниот процес. На работилницата присуствуваа околу 30 учесници, едукатори кои работат во различни образовни…

Read More...

Резултати од натпреварот – Креирање игри во Scratch за сајбер-безбедност и справување со дезинформации


Како резултат на натпреварот кој започна во мај 2022 година, Центарот за иновации и дигитална едукација доби игри создадени во Scratch кои се однесуваа на сајбер- безбедноста и справување со дезинформациите. Тие игри беа оценети…

Read More...

Видео материјали на тема Медиумска писменост


Во насока на збогатување на базата на едукативни материјали на македонски јазик поврзани со медиумска писменост студентите од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, во рамки на предметот Медиуми и комуникации, креираа едукативни видеа…

Read More...

Повик за доставување на игри креирани во Scratch на тема: Безбедно користење на интернетот и справување со дезинформации


Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед распишува повик за игри креирани во Scratch од областа на безбедно користење на интернетот и справување со дезинформации. Повикот е во рамки на проектот „Користење на игри за…

Read More...

Претставување на проектот „Користење на игри за учење за сајбер-безбедност и справување со дезинформации“на проектот.


Владимир Трајковиќ од ДИГ-ЕД на 28.03.2022 го претстави проектот „Користење на игри за учење за сајбер-безбедност и справување со дезинформации“ за време на гостувањето во утринската програма на Македонската радио телевизија. Тој зборуваше за потребата…

Read More...

Презентации на тема „Сајбер безбедност и справување со дезинформации“


Во рамките на проектот „Користење на игри за учење на сајбер безбедност и справување со дезинформации“, поддржан и финансиран од Амбасадата на САД учениците од 9 одделение во 5 основни училишта реализираа часови во 6…

Read More...

Учество на УНИЦЕФ конференција: Врската меѓу добросостојбата на децата и нивните постигнувања


Маја Виденовиќ беше панелист на УНИЦЕФ конференција: Врската меѓу добросостојбата на децата и нивните постигнувања, на 9 и 10.03.2022. Таа зборуваше за едукацијата на учениците во дигитално опкружување за време на панел дискусијата: Постигнување рамнотежа…

Read More...