Работилница – методологија и план на имплементација на проектните активности


Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед започна со имплементација а активностите од првата фаза на проектот „Користење на игри за учење за сајбер-безбедност и справување со дезинформации“. Наставниците кои ќе учествуваат во проектните активности…

Read More...

Започна имплементацијата на проектот „Користење на игри за учење за сајбер-безбедност и справување со дезинформации“


Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед започна со имплементација на проектот „Користење на игри за учење за сајбер-безбедност и справување со дезинформации“, финансиран од Амбасадата на САД во Северна Македонија. Диг-Ед ќе го имплеметира…

Read More...