Превод на едукативни видеа соодветни на наставните содржини по хемија, физика, биологија и математика


По анализа на наставните програми по хемија, физика, биологија и математика, како и споредба со листата на едукативни видеа која ја нуди FuseSchool беше заклучено дека за секој од четирите наведени предмети постојат едукативни видеа…

Read More...

Поддршка на образовниот процес во периодот кој следи


После успешно извршената идентификација нa едукативните видеа од FuseSchool и преводот на оние кои одговараат на наставните програми по хемија, биологија, физика и математика за месеците март, април и мај, како и позитивната реакцијата на…

Read More...

Синхронизирани едукативни видеа достапни на Youtube


Едукативните видеа кои беа преведувани согласно наставната програма од членови на Диг-Ед а во рамки на иницијативата „Наука за деца“, можат да се најдат и на Youtube, на каналот на ОХО продукција. Бројот на вакви…

Read More...

#Науказадеца


Хаштагот #НаукаЗаДеца, како дел од иницијативата „Наука за деца“ започна како повик на студентите (прво на Финки, но повикот е отворен за сите) да креираат кратки видеа со експерименти што се направени во домашни услови…

Read More...

Достапни 100 едукативни видеа на македонски јазик


Членовите од Центарот за иновации и дигитална едукација успешно го завршија преводот на едукативни видеа и истите континуирано се синхронизираат од страна на ОХО продукција. Видеата се однесуваат на наставните содржини по биологија, хемија, физика…

Read More...

Интересни активности на сајтот на Наука за деца


Еден од начините за поттикнување на интересот и мотивацијата на учениците за совладување на математиката и природните науки, особено во време кога заради корона вирусот се затворени дома, е обезбедување на интересни, лесни и забавни…

Read More...

Започна да функционира сајтот Наука за деца


Од среда, 6 мај 2020 започнува да функционира веб сајтот http://naukazadeca.mk/, чија главна цел е промоција на научна култура и ментална фискултура кај најмладите! Воедно, може да послужи како извор на дигитални едукативни ресурси кои…

Read More...

Превод на едукативни видеа од FuseSchool согласно наставната програма


Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед, во соработка со KAHTAPOT.MK, OXO и FuseSchool започна со превод на едукативни видеа согласно наставната програма по математика, биологија, физика и хемија. Нашиот план е да се преведат…

Read More...

Класификација на дигитални едукативни материјали


Еден од начините за да се обезбеди квалитетна дигитализација на образованието е збогатувањето на базата на едукативни ресурси на македонски јазик, кои ќе бидат достапни за учениците. Како поддршка на ова, во насока на обезбедување…

Read More...

Иницијатива „Наука за деца“


Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед, заедно со граѓанската иницијатива Кантарот (http://qantarot.blogspot.com/) и ОХО продукција започнуваат со инцијативата „Наука за деца“. Целта на иницијативата е поттикнување и поддршка на дигиталното образование во Македонија преку…

Read More...