По анализа на наставните програми по хемија, физика, биологија и математика, како и споредба со листата на едукативни видеа која ја нуди FuseSchool беше заклучено дека за секој од четирите наведени предмети постојат едукативни видеа кои може да се искористат за време на наставните часови, најмалку едно видео неделно. ВоContinue Reading

После успешно извршената идентификација нa едукативните видеа од FuseSchool и преводот на оние кои одговараат на наставните програми по хемија, биологија, физика и математика за месеците март, април и мај, како и позитивната реакцијата на наставниците во однос на нив, иницијативата „Наука за деца“ одлучи да продолжи во истата насока.Continue Reading

Едукативните видеа кои беа преведувани согласно наставната програма од членови на Диг-Ед а во рамки на иницијативата „Наука за деца“, можат да се најдат и на Youtube, на каналот на ОХО продукција. Бројот на вакви видеа постојано расте. Погледнете ги на Youtube листата на ОХО продукција.Continue Reading

Хаштагот #НаукаЗаДеца, како дел од иницијативата „Наука за деца“ започна како повик на студентите (прво на Финки, но повикот е отворен за сите) да креираат кратки видеа со експерименти што се направени во домашни услови и споделени по социјалните мрежи. Идејата е се развива соученичко учење при што помалите ученициContinue Reading

Членовите од Центарот за иновации и дигитална едукација успешно го завршија преводот на едукативни видеа и истите континуирано се синхронизираат од страна на ОХО продукција. Видеата се однесуваат на наставните содржини по биологија, хемија, физика и математика согласно наставната програма, за реализација во месеците март, април и мај. Се надевамеContinue Reading

Еден од начините за поттикнување на интересот и мотивацијата на учениците за совладување на математиката и природните науки, особено во време кога заради корона вирусот се затворени дома, е обезбедување на интересни, лесни и забавни активности кои може да се направат самостојно во домашни услови. Еден сегмент од информациите коиContinue Reading

Од среда, 6 мај 2020 започнува да функционира веб сајтот http://naukazadeca.mk/, чија главна цел е промоција на научна култура и ментална фискултура кај најмладите! Воедно, може да послужи како извор на дигитални едукативни ресурси кои може да се искористат во наставниот процес.Continue Reading

Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед, во соработка со KAHTAPOT.MK, OXO и FuseSchool започна со превод на едукативни видеа согласно наставната програма по математика, биологија, физика и хемија. Нашиот план е да се преведат околу 100 едукативни видеа кои одговараат на наставните содржини кои треба да се совладаат воContinue Reading

Еден од начините за да се обезбеди квалитетна дигитализација на образованието е збогатувањето на базата на едукативни ресурси на македонски јазик, кои ќе бидат достапни за учениците. Како поддршка на ова, во насока на обезбедување на дигитални едукативни материјали, „Наука за деца“ во договор со FuseSchool, започна со иницијативата заContinue Reading

Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед, заедно со граѓанската иницијатива Кантарот (http://qantarot.blogspot.com/) и ОХО продукција започнуваат со инцијативата „Наука за деца“. Целта на иницијативата е поттикнување и поддршка на дигиталното образование во Македонија преку промоција на дигитални ресурси. Идејата за иницијативата е како резултат на сериозните предизвици со коиContinue Reading