Како последна активност од Неделата на информатиката ви споделуваме линк до собара за бегство во која учениците ќе научат повеќе за безбедноста на интернет. Кликнете на следниот линк.  Continue Reading

На 4 и 5 ноември наши претставници просуствуваа на онлајн состанокот со кој започнаа активностите од Еразмус проектот ” Upgrade Yourself with Learner Centered Approach”. Овој проект ќе се реализира следните две години и е од акцијата КА203. Целта на проектот е да им се овозможи на наставниците од нашатаContinue Reading

Неделата на информатиката е настан кој се организира во основните училчишта со цел: зголемување на интересот на учениците за изучување на информатика и програмирање подобрување на знаењата на учениците од програмирање вклучување на помалите учениците во програмирање и во unplugged активности да се научат учениците како да се заштитат когаContinue Reading

Активностите по повод Неделата на информатиката оваа година ќе се реализираат во периодот од 10 – 14 февруари. Оваа година главен поддржувач на активностите е Центарот за иновации и дигитална едукација ДИГ-ЕД. Како главна активност организиравме Соба за бегство (Escape room) како иноватитен метод кој сметаме дека на учениците ќеContinue Reading

Центарот за иновации и дигитална едукација организираше настан за време на Европската недела на програмирањето – Кодираме музика. Организацијата на настанот беше поддржана од иницијативата Meed and code како дел од акцијата: Девојките можат. Meet and code е организиран и поддржан од y SAP, Haus des Stiftens gGmbH, TechSoup EuropeContinue Reading

Центарот за иновации и дигитална едукација „Диг-Ед“ организираше настан за време на CodeWeek – Ајде да кодираме игри. Неговата организација беше поддржана од иницијативата Meet and code. Настанот беше дел од акцијата: Разновидност. Meet and code се организирани и поддржани од SAP, Haus des Stiftens gGmbH, TechSoup Europe и Metamorphosis во Македонија.Continue Reading

Центарот за иновации и дигитална едукација ДигЕд организираше настан за време на CodeWeek – Преку QR кодови промоција на нашиот град. Неговата организација беше поддржана од иницијативата Meet and code. Овој настан беше дел од акцијата: Заедница. Meet and code се организирани и поддржани од SAP, Haus des Stiftens gGmbH, TechSoup EuropeContinue Reading

На 9 октомври Диг-Ед организираше настан во рамки на Meet and code  – Заштитници на шумите. За време на настанот учениците од две основни училишта: „Страшо Пинџур“, Неготино и „Крсте Мисирков“, Скопје работеа заедно со цел да најдат решение за спречување на нелегалното сечење на дрвата. Како алатка го користеаContinue Reading

Од денес ги започнуваме активностите кои се планирани во рамките на Европската недела на програмирањето поддржани од Meet and code. Имено нашата организација доби поддршка од Meet and code за 4 нејзини настани: Преку QR кодови промоција на нашиот град, Кодираме музика, Ајде да кодираме игри, Заштитници на шумите. ДенешнитеContinue Reading

Неделата за програмирање на ЕУ ќе се одржи од 5-20 октомври, 2019 година и е базирана на идејата за младите советници, советодавна група од поранешниот комесар за Дигитална агенда Нели Крос и е поддржана од Европската комисија. Иницијативата на Meet and Code е да се организираат настани поврзани со наукатаContinue Reading