Нов курс Digital Education with Cultural Heritage


Како може да се пристапи и да се користи културното наследство во вашата училница? Земете учество во курсот “Digital Education with Cultural Heritage” за да дознаете на кој начин може да се искористат ресурсите од…

Read More...

Придружете се на онлајн работилниците поврзани со СТЕМ проекти


Scientix, во рамки на STEM Discovery Campaign 2021, им овозможува на наставниците едноставна да посетуваат онлајн разботилници поврзано со СТЕМ проектите кои се наоѓаат во Scientix Projects Repository. Секоја работилница вклучува 3 или 4 паралелни…

Read More...

Придружи се на курсот Exploring Nature Based Solutions in Your Classroom


Како може да ги запознавате учениците со теми поврзани со екосистеми, одржливост и биодиверзитет? Како може вашата училница да има имапкт кон поодржлива иднина? Придружете се на онлајн курсот “Exploring Nature Based Solutions in Your…

Read More...

Scientix билтен – декември 2020


„Како да се зголеми интересот на учениците за СТЕМ областите?“ е прашање кое постојано е актуелно. Се повеќе наставниците имаат пристап до голем број алатки, и се повеќе применуваат нови пристапи и се вклучуваат во…

Read More...

Потсетете се на можностите кои ги нуди Scientix


Scientix започна со нова кампања со дел да ги потстети своите корисници на онлајн сервисите кои ги нуди овој портал. На посебна страна посветена на оваа кампања може да најдете постери и кратки видеа кои…

Read More...

Анкета за наставните практики и употребата на образовните технологии за време на Ковид-19


Scientix, заедно со Amgen Teach и STEM Alliance, спроведува меѓународно истражување за наставните практики и употребата на образовните технологии за време на Ковид-19. Резултатите од истражувањето, кое се однесува на наставниците во основно и средно…

Read More...