Промена на терминот за вебинарот „Реализирани активности во рамки на Stem Discovery Campaign”

Ги известуваме наставниците кои се пријавија за вебинарот на 25.05.2022 дека истиот го поместуваме за реализација на 26.05.2022 со почеток од 19 часот.

Ова го правиме по барање на слушателите на вебинарот поради поклопување на терминот со други вебинари. Ние сакаме да им овозможиме на наставниците да ги следат и двата вебинари со цел поуспешен професионален развој.

Линкот за најава останува истиот.